Scouting Wesselgroep
Vlaardingen

Bezoek adres
Broekpolderweg 249c
3138 HA Vlaardingen

Klik hier voor een uitgebreide route omschrijving

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Voorlees functie onder aan deze pagina.

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft vandaag (7-12-2011) haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel met een zesbaanssnelweg door het unieke natuurgebied Midden-Delfland.
Ze deed dat na aanbeveling van wethouder Baljeu (VVD) van het havenbedrijf Rotterdam dat als initiatiefneemster ook voornemens is het geld voor de Blankenburg tunnel voor te schieten. Echter zonder inpassing in het landschap en daar heeft de minister ook geen geld voor zo liet ze eerder weten. Dus wordt het een goedkope rijksweg op maaiveld niveau, zoals hieronder in een tracé variant bij de surf plas te zien is. Dit is ook het voorkeurstracé dat verder uitgewerkt wordt

In een VVD dames theekransjein op het ministerie is dat besloten. Of: “was al besloten” gezien het tempo en onvolledigheid van de onderliggende studies en ontbrekende verkeers berekeningen van de Blankenburg tunnel. Ik doe mijn werk wel beter, denk ik als ik de stukken zit te lezen. Slecht het minimum om aan de wetten te voldoen is uitgewerkt, niet de noodzaak om het te doen.
Er is flinke twijfel of de al voorziene wegenuitbreiding niet voldoende zijn om het (vracht)verkeer op de A15 en A16 betere routes te geven, waardoor het verkeer zich beter spreid. Die berekeningen missen we en die zijn wel essentieel. In ieder geval geeft de Blankenburgtunnel een tweede Oost West verbinding over de A20 en het is een bypass voor de A15 geworden.

Vrachtverkeer per werkdag, voor uitbreiding van het wegennet

Na dit voorkeursbesluit over de aanleg van de Blankenburg tunnel wordt dit uitgewerkt in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie en de Plan-Milieu Effecten Rapportage (MER). Deze documenten liggen volgens planning van het ministerie in februari 2012 zes weken ter inzage om zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de Rijksstructuurvisie behandeld in de Tweede en Eerste Kamer en vastgesteld. Vervolgens wordt voor de Blankenburgtunnel de tracéwetprocedure doorlopen. Nadat het tracé besluit is genomen, kan gestart worden met de uitvoering. Het ministerie houdt hiervoor als planning aan: 2015 start realisatie en 2020 openstelling van de nieuwe tunnel.
Scouting Wesselgroep ziet dat dit een uitermate slechte zaak is voor de gemeente Vlaardingen en haar inwoners. Meer Blankenburg rijksweg, nog meer verkeer over de A20 en dus door de wooncentra van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. (hieronder de verkeersstromen, naar ritafstand zonder Blankenburgtunnel De ontlasting de A20 door de A4 en A13/A16 aanleg, wordt met een Blankenburgtunnel weer teniet gedaan)

Hieraan zien we dat de “bypass Blankenburgtunnel” niet alleen de A20 gaat verstoppen, maar dat er Oostwaarts van Rotterdam de echte files beginnen. De veronderstelde extra Oost West verbinding uit de Maasvlakte en Europoort, houdt dus op bij de oostgrens van Rotterdam

Scoutcentrum

En afhankelijk van de tracé uitwerking loopt de rijksweg dan vlak langs het recreatie terrein “de Surfplas”, met verbreding van de A20 voor het huidige Scoutcentrum Vlaardingen en de volkstuinen. Als die uitbreiding aan de Noordzijde gemaakt wordt ziet de toekomst er ongeveer zo uit

Minimaal komt er een verbreding van de A20, naar 6 rijstroken, als je de 6 banen toe- en afvoer verkeersstromen van de Blankenburgtunnel erbij rekent. Want de A20 loopt dan door de Blankenburgtunnel en richting Maassluis worden “op- en afritten” ervan. Vlaardingen wordt dan het grote verkeersknooppunt van West-Nederland. Met twee Beneluxtunnels en een Blankenburgtunnel, dan hebben we dadelijk 14 (rijksweg) verkeersbanen in Noord Zuid richting onder de nieuwe Waterweg door en 6-8 in Oost West richting over de rijksweg A20 die dwars door de steden gaat. Een soort Schiebroek, maar dan in het kwadraat

In alle gevallen gaat het Scoutcentrum Vlaardingen deels verloren en mogen we allemaal meeroken met en meeluisteren naar de toegenomen verkeersdrukte op de A20 . Maar mocht er wel voldoende plek overblijven dan is het duidelijk dat het niet erg gezond meer is voor de kinderen om daar te blijven. Ze roken dan flink mee met de auto’s. Ook de andere inwoners naast de A20, gaan dan nog meer meeroken ruim 2x zoveel als je de rijbaan uitbreiding aan de westzijde telt.
Het is nog niet goed duidelijk hoe het tracé aangelegd wordt, verbreding van de A20 is altijd noodzakelijk, maar of er nog keerlussen bijkomen is nog geen uitgemaakte zaak. Maar als dat wel nodig is verdwijnt het gehele Scoutcentrum. Hieronder een detail van zo’n keerlusplan.

Het is niet de eerste keer een groot deel van de Scoutinggroepen in Vlaardingen door de aanleg van een tunnel moeten in de knel komen, al eerder (1967) werden ze door de bouw van de Benelux tunnel dakloos. En daarom zitten ze nu op het

Scoutcentrum

A24 volgt vanzelf of niet ?

Maar daarmee houdt het niet op, want met de komst van de Blankenburgtunnel staat de deur wijd open om de rijksweg door te trekken rond de Broekpolder bovenlangs Holy en Schiedam om aan te sluiten bij vliegveld Zestienhoven op de al geplande verbinding A13/A16. Dan is er een Noord ruit rond Rotterdam gelegd (A24). Dat is verkeerstechnisch de beste oplossingen, en dat is het oorspronkelijke Rijkswegennetplan zoals hieronder is ingetekend

Het is een uitermate uitgekookt plan van het havenbedrijf om met de Blankenburgtunnel te beginnen, de uitbreiding noordwaarts volgt later vanzelf als de verkeerssituatie op de A20 zo uit de hand loopt dat de voltooiing van de Noord ruit om Rotterdam door Midden Delfland echt noodzakelijk wordt. We gaan dat zelf ervaren als de files niet meer beginnen bij Vlaardingen West, maar al in de Blankenburgtunnel en we op de A20 helemaal niet meer vooruit komen. De oorspronkelijke Blankenburgtunnelvisie (Winsemius) was dat er later nog een flink stuk rijksweg (A24) bij moest komen wat dan echt veel geld gaat kosten (>100 miljoen euro per kilometer) omdat het door gevoelige natuurgebieden gaat lopen. De Blankenburg tunnel is dan ook een financiële tijdbom voor de schatkist van Nederland als de aanleg ervan het noodzakelijk maakt de rijksweg nog verder uit te breiden in noordelijke richting om de A20 te ontlasten. En dat wordt heel duur en roept nu nog te veel weerstand op. Vandaar het plan om eerst te beginnen met de Blankenburgtunnel met op en afritten richting Scoutcentrum, de volkstuinen en manege om de natuur nog zoveel mogelijk te sparen.

Bron: MIRT-verkenning Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar,16 november 2009.DEFINITIEF

Met de tracé variant aan de westzijde van de surf plas, het voorkeurs tracé van de minister, wordt het moeilijker om de aansluiting te maken met de A4 midden Delfland. Maar als dat noodzakelijk wordt kost het nog meer natuur, mogelijk ook een stuk Broekpolder.
De minister is ook wel een beetje voor de gek gehouden, want de Oranjetunnel als alternatief was 3 miljard duurder maar omvatte wel alle aan- en afvoerwegen en doortrekkingen, de Blankenburg tunnel totaan de A20 niet. De verbreding tot het Kethelplein met aansluitingen ontbreekt ook nog in het financiele plan. En dat verkocht natuurlijk beter, omdat de schatkist (lees staat) ook flink moet bezuinigen.
Blankenburg tunnel: nee, dank u.
Laat Rotterdam maar Vlaardingen vlakte 1 in zee opspuiten, dan verhuizen we massaal uit Vlaardingen naar de schone zeekant, want samen met de industrie vervuiling wordt Vlaardingen nu ingeklemd met rijkswegen echt het afvalputje van Nederland. Maar voor veel mensen is dat geen optie, dus mogen ze meegenieten. Met de Broekpolder (400 hectare opspuitgebied van zwaar vervuild havenslib = 600 voetbalvelden) voor de deur van het Scoutcentrum hebben we gezien dat het 50 jaar duurt voordat de natuur en recreatie weer ontwikkeld wordt. We kunnen nu eindelijk wandelen, fietsen en recreëren in de omgevingen en dat gaan we in Rijksopdracht nu weer vernielen. We roken dus allemaal een zware pijp bij dit plan, een enorme verkeerstoename op de A20 door de steden, nog verder door rijkswegen ingesloten raken, verlies van recreatie mogelijkheden en open landschap. Het enige natuurgebied in de wijde omgeving, midden Delfland, weer verder gesloopt. En er komt nog een rekening in 2020 als de Blankenburgtunnel laat zien dat het verkeer verder vastloopt. Dan zijn er alleen echt dure oplossing over, maar dan betalen alle burgers van Nederland weer mee om midden Delfland en de Broekpolder verder te slopen.