Scouting Wesselgroep
Vlaardingen

Bezoek adres
Broekpolderweg 249c
3138 HA Vlaardingen

Klik hier voor een uitgebreide route omschrijving

Verhuur => Voorwaarden

Het huren van ons groepshuis gaat met enkele voorwaarden. Hieronder een opsomming van onze voorwaarden. Bij het boeken van ons gebouw krijgt u deze voorwaarden alszijnde huurovereenkomst ter ondertekening thuisgestuurd. Bij het niet akkoord gaan van de algemene voorwaarden is er geen huur mogelijk.

Artikel 1: Huurprijs

De huurprijs dient voldaan te worden uiterlijk d r i e weken voor de verhuurdatum op
girorekeningnummer van Stichting Wesselgroep Verhuur te Vlaardingen met als kenmerk
verhuurdatum en rekeningnr : Contante betaling wordt niet geaccepteerd.

Artikel 2: Waarborgsom

Gelijktijdig met de huur dient een waarborgsom van € 150,00 te worden gestort

Artikel 3: Huurperiode

De huurperiode gaat in van 17.30 uur tot uiterlijk 24.00 uur
Overlast en overschrijding van de aangegeven tijd kan de waarborgsom in gevaar brengen.

Artikel 4: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen.
Volgens de politieverordening geldt er een algeheel rookgebod in het groepshuis. Indien dit wordt genegeerd waardoor eventuele brandschade ontstaat wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Artikel 5: Restitutie waarborgsom

Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven bank of girorekening.

Artikel 6: Annuleringsclausule

Wanneer de huurder tot twee weken voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Annulering binnen een week wordt de huursom behouden. Het bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden.

Artikel 7: Voorkoming overlast

De huurder dient overlast voor de omwonenden te vermijden en de geluidsterkte van de muziek na 24.00 uur te Dempen. Eigen disco of livemuziek is niet toegestaan

Artikel 8: Paracommercie

Het is niet toegestaan om tijdens de huurperiode alcoholische dranken te schenken of te nuttigen. Indien bij controle blijkt dat dit toch gebeurt dan zal de borg niet worden gerestitueerd.

Algemeen: Indien de huurder zich niet aan bovenstaande artikelen houdt dan kan de Stichting Wesselgroep en Wesselgroep Verhuur in het geheel niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het vastzetten van het gebouw kan alleen via de beheerder,

•Groephuis beheerder (Verhuur): Tel: 06-23350844
of stuur een e-mail naar de beheerder.

Klik hier voor

Meer Informatie over:
de accomodatie en locatie in Vlaardingen.
de muziek installatie inclusief verlichting.
de sta-tafels en BBQ.
de kosten voor de locatie.
hoe bereik ik de beheerder van de Wesselgroep.