Scouting Wesselgroep
Vlaardingen

Bezoek adres
Broekpolderweg 249c
3138 HA Vlaardingen

Klik hier voor een uitgebreide route omschrijving

Opleiding => Varen (CWO) => CWO Opleiding Algemeen

Roeien I/II (voor de beginnende roeier) insigne roeier, geen leeftijdbeperking.

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit geroeid hebben. Het CWO-diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden, zoals afvaren, afmeren, hanteren van de riemen, aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en vaarregels op het water. Dit alles onder begeleiding op het eigen vaarwater bij rustig weer.

Roeien III (voor de gevorderde roeier) MBL roeien, minimum leeftijd 12 jaar.

Personen die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het roeien, zoals bij Roeien I/II, te beheersen. Het CWO-diploma omvat daarnaast ook manoeuvres als varen door bruggen en sluizen, ankeren, aankomen aan hoger wal etc. Tevens moet de kandidaat blijk hebben gegeven de verantwoording te kunnen dragen voor schip en bemanning.Diploma Kielboot I (voor de beginnende zeiler) insigne zeilen rood, minimum 12 jaar

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals hijsen en strijken, sturen, bediening van de zeilen en overstag gaan, aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden: een rustig vaarwater en een matige wind (3 Beaufort).

Diploma Kielboot II (een prima vervolg) insigne zeilen groen, minimum leeftijd 12 jaar.

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres als opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord, aangevuld met de bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden: niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort.

Diploma Kielboot III (voor de gevorderde zeiler)

MBL-KB 1, minimum leeftijd 12 jaarHet zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal én lager wal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder redelijke omstandigheden en t/m windkracht 6 Beaufort.Diploma buitenboordmotor 1/2, insigne buitenboordmotor, minimum leeftijd 12 jaar bij schip < 7 meter anders 16 jaar.

Wordt in principe niet meer afgenomen, de buitenboordmotor is opgenomen in de kielboot examenlijn.

Diploma Buitenboordmotor III, MBL M1, minimum leeftijd 12 jaar bij schip < 7 meter anders 16 jaar.

Dit diploma is bestemd voor personen die verantwoord tot windkracht 5 Beaufort een schip met buitenboordmotor kunnen bedienen op vaarwater klasse 1 t/m 4, zowel overdag als ‘s nachts en blijk hebben gegeven de verantwoordelijkheid voor schip en bemanning te kunnen dragen.
Motorboot I, minimum leeftijd 16 jaar, geen insigne

Het CWO-diploma Motorboot I wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen te beheersen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot I, overdag en bij gunstige omstandigheden (normale verkeersdrukte op het vaarwater, geen stroom), varende met een motorkruiser op meren en kanalen in het BPR-gebied.Motorboot II, MBL-MB2, Klein vaarbewijs, minimum leeftijd 16 jaar

Het CWO-diploma Motorboot II wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen te beheersen van het diploma CWO-Motorboot II, onder normale omstandigheden (wind t/m 6 Beaufort, normale verkeersdrukte op het vaarwater), varende met een motorkruiser op kanalen en meren. Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 1.
Voor het varen op de rivieren en stromend water (uit overwegend één richting) kan men als uitbreiding apart examen doen in de module ‘Varen op rivieren’. Het examen vindt plaats op de rivieren. Men wordt geacht zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen en manoeuvreren. Men moet daarbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek. Men draagt onder deze omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Machtiging Bootleiding (MBL)

Het MBL is het scouting vaarbewijs, elk varend schip in scouting moet iemand met MBL aan boord hebben. Behalve de theoretische en praktische eisen van de CWO, zijn er om het MBL te behalen nog een extra element nodig; de ervaring, persoonlijke kenmerken en goed leiding te kunnen geven aan boord:Besluitvaardigheid: In kritieke situaties snel en duidelijk een beslissing kunnen nemen.
Verantwoordelijkheid voor schip en bemanning te kunnen dragen en in staat zijn leiding te geven.
Ervaring: Voldoende praktische ervaring hebben met het varen in de betreffende boot en het varen op het thuiswater.

De schipper van de kandidaat bepaalt of deze aan de leidinggevende kwaliteiten voor het MBL voldoet. Het is mogelijk dat een kandidaat wél het CWO kielboot 3 diploma heeft gehaald, maar (nog) niet het MBL Zeilen 1. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij jonge waterscouts die wel goed kunnen zeilen, maar nog geen leiding kunnen geven aan boord. Zij hebben dan wel het Kielboot 3 diploma en op een later moment kan het worden aangevuld tot MBL-Z1.

Boottype
Opleiding
Insigne/MBL
Teken

Roeiboot:

Lelievlet

 

Roeiboot CWO 1 1/2
Insigne roeien
Roeiboot CWO 3
MBL Roeien
Zeilschepen tot 7 meter en meer dan 200 kg

 

Lelievlet

Spanker


Kielboot CWO 1
Insigne zeilen rood
Kielboot CWO 2
Insigne zeilen groen
Kielboot CWO 3
MBL Z1

Zeilschepen langer dan 7 meter

niet mogelijk

Kajuitzeiljacht CWO2
MBL Z2

Open schepen met een buitenboord motor

Spanker

Buitenboordmotor
CWO 1/2
Insigne buitenboordmotor
Open schepen met een buitenboord motor
Spanker
Buitenboordmotor CWO 3
MBL M1
Motorschepen tot 15 meter
Karpertrekker,

motorboot

CWO 2

MBL M2
Motorschepen tot 15 meter Voortrekker

sleper

Motorboot CWO2 + Klein vaarbewijs 1

Motorschepen vanaf 15 meter

niet mogelijk

CWO GMS 3
Klein vaarbewijs 2
MBL M3