Scouting Wesselgroep
Vlaardingen

Bezoek adres
Broekpolderweg 249c
3138 HA Vlaardingen

Klik hier voor een uitgebreide route omschrijving

Kennis => Wesselgroep => Wesselgroep Historie
 


In februari 1946 hebben 6 jongens in de leeftijd van 18 jaar en oubaas Van de Roest een voortrekkersstam opgericht, die ze de Eurekastam noemden.

Een van de favoriete bezigheden was uiteraard kamperen. En ze fietsten op zaterdag vaak naar Soest, waar een aardige akela kenden van de Hopman Mosselmangroep die voor hen de foerage had ingeslagen.En zoals dat wel vaker gebeurt in scouting wordt 1 van die Voortrekkers, J. Pet verliefd op de Akela.

Dat liep dus uit op een verloving. Van verloven komt trouwen en Akela Pet komt in Vlaardingen wonen.
Al snel, om precies te zijn op 4 september 1950, is de horde opgericht. Nog geen 2 weken later op 14 september vormden de 2 onderdelen een scoutinggroep de ze vernoemde naar Louis Wessels een vrijheidsstrijder uit Zuid-Afrika.

Pionieren

Akela Pet is met de horde gestart op een klein zoldertje op ’t Emous waar nog een gaslamp brandde.
Het was wel een avontuurlijke tijd, Het zoldertje was nl. alleen te bereiken door erin te klimmen met als opstap een ijsco karretje van de firma Kalkman. Als ze een flinke jongen op straat zag lopen sprak ze hem aan en vroeg of hij geen interesse had om welp te worden. Na een gesprek met de ouders, had ze in korte tijd 10 jonge welpen bijeen. Met kerst in 1950 was de horde compleet met 24 jongens en een jong meisje van 15 jaar als assistente.

In februari 1951 is hopman Pet, na z’n diensttijd in Indonesië, die verkenners gestart met de 6 oudste welpen en nog wat nieuwe jongens. Intussen werd de voortrekkersstam opgeheven, er was geen oubaas meer en bovendien moesten de meesten jongens toch in militaire dienst. Juni 1951 kon de jonge groep een barak van de padvindsters overnemen, die in de oorlog door de Duitsers en Canadezen gebruikt was. ’t Geheel was wel oud, maar met de eerste oudercommissie en zeer veel enthousiasme is het lekker opgeknapt. En daar op het H.V.O terrein had onze groep een goede start.

Huisvesting

Echter in 1954 moesten ze er weg omdat de werf op die plaats een kantine moest bouwen. Na veel gepraat met wethouder De Bruin werd toen een stukje grond beschikbaar gesteld aan de maaskant. Ook andere Vlaardingse groepen hebben hier tot de bouw van de Beneluxtunnel hun groepshuis gehad. Het was woeste grond met grienden en het speelterrein was 1500 m. lang en 500 m. breed omzoomd door een talud. Na het oude groepshuis te hebben afgebroken, werd het met veel nieuw materiaal weer opgebouwd.

In de zomer van 1954 werd het groepshuis geopend, de ouders hadden zelfs voor de verkenners een prachtige openhaard erin gemetseld. Op dat terrein hebben ze een prachtige tijd gehad vanaf het voorjaar ieder weekend kamperen, de horde en troep bleven groeien en een ledenstop werd noodzakelijk omdat er niet meer leiding was.

10 Dagen na het zomerkamp. 27 augustus 1958, kwamen Hopman Pet en z’n moeder tragisch om het leven, ze werden door een vrachtwagen aangereden.

Daar stond Akela Pet met haar 2 jonge kinderen. De verslagenheid was zeer groot. Daar stond ook de groep zonder groepsleider en Hopman. Akela Pet zette door en met hulp van haar ouders die op de kinderen paste, kon ze de horde voortzetten. Helaas in de kerstvakantie 1958 werd het groepshuis door een stel vandalen in brand gestoken, niemand had iets gezien. Ook de politie niet. Je staat dan raar te kijken als je kerstfeest gevierd hebt en dat het groepshuis de eerstee zaterdag in het nieuwe jaar verdwenen is. De troepleider gaf er ook de brui aan en zo waren er alleen nog maar welpen, zonder huisvesting. Welpenkamp 1959 ging er een ex vaandrig (Ouwerkerk) met zijn vrouw mee om te koken, en Rinus werd zo enthousiast, dat hij met de oudste welpen weer een troep vormden en groepsleider werd. Ruim 8 jaar heeft de Wesselgroep zonder huisvesting, letterlijk op straat gestaan, niemand kon ze helpen. Akela Pet draaide met d e horde in ’t Hof en ze heeft wel in de stromende regen 4 welpen in de muziektent geïnstalleerd. In die jaren zwierven ze van de ene afgekeurde woning naar de andere, de laatste 2 jaar konden ze ’s winters een lokaaltje van 4 x 4 m. huren van de katholieke verkenners. In dit vertrekje zaten ook kabouters, rowans en onze verkenners.

Flauwgevallen

Eens bij een installatie gingen er 3 welpen van hun stokje zo benauwd was het er. Het was door het meervoudig gebruik vaak rommelig en vuil en door de horde begon is er heel wat gedweild en opgeruimd door de leiding. Vaak vroeg Akela Pet zich dan af, wat vinden de hier nu aan. Geen behoorlijk onderdak voor het welpenspel, noodgedwongen speelden ze dat veelal buiten. Bij haar thuis in de Asterstraat was de dependance, daar werd 2 keer per week ster en insigne werk gedaan.

Scoutcentrum

Door de bouw van de Beneluxtunnel moesten ook de andere groepen weg van de maaskant. Eindelijk na veel praten met de gemeente Vlaardingen kwam er een definitieve oplossing. Alle scoutinggroepen konden zich gaan vestigen op het terrein van een voormalige boerderij bij de broekpolder. Dit scoutcentrum was toen een unicum in Nederland. Daarmee was het probleem voor de Wesselgroep nog niet over want hoe kwamen ze aan fl. 20.000, voor de bouw van een groepshuis. Want ondanks alle medewerking van bedrijven en overheden kwamen ze toch zo’n 60% tekort.

Thans lijkt dit geen formidabel bedrag, maar vermenigvuldig het nu maar met minstens 15. Vele acties moesten er gevoerd worden om het geleende bedrag weer terug te betalen. Want uit de contributie inkomsten van fl. 1200,- per jaar (fl. 2, per maand) ging het niet.
De groep wist met de eerste acties in 1967 al fl. 900, bijeen te brengen. Ook door zelfwerkzaamheid konden kosten vermeden worden, Ze bestond de eerste stap voor de Wesselgroep uit het uitgraven van de fundering, op de avond van 2 juni 1967 om 6 uur ging de eerste spade in de grond en om 5 uur de volgende ochtend was de klus geklaard. Toen 17 september 1967 het groepshuis op het scoutcentrum door oubaas Van de Roest geopend werd, was er geen gelukkiger mens als Akela Pet.

Bloeiperiode

In 1974 werd er een tweede horde opgericht en omdat er ook meisjes bij kwamen, werd dat heel toepasselijk de Combi horde. Hiermee doorbrak de Wesselgroep als eerste in Nederland de tot dan geldende strikte scheiding tussen jongens en meisjes. Verguisd en bewonderd werden we, nu is het gewoonste zaak van de wereld. Een nieuw stuk groepshuis werd eraan gebouwd omdat het nu echt te klein was geworden.

Waterscouts

Enkele jaren later toen de welpen oud genoeg waren, werd in maart 1976 watertak opgericht, ook gemengd. Dit was wel nodig omdat de verkenners zoveel welpen er niet bij konden hebben. Omdat er alleen zeeverkenners en sters waren in Nederland noemen ze zich ‘‘Waterscouts’’. In 1978 werden met steun van “Jantje Beton” 2 nieuwe lelievletten aangeschaft de 921 en 922 waarna in 1985 de 1147 volgt. Nadien werd nog een vierde vlet aangeschaft en door de leiding omgebouwd tot zeilschip.

Tegenslag, een scout zet door

1986 Begint met een tegenslag, de zaterdag morgenhorde moet opgeheven worden, er is gewoonweg geen leiding te krijgen.
Niemand beseft dat dit ernstige gevolgen heeft, langzaam maar zeker wordt duidelijk dat er te weinig welpen overgaan naar de verkenners en waterscouts. In het ledenaantal wordt dit gemaskeerd door de oprichting van bevers (1986) en rowans (1988). Pas langzaam wordt duidelijk dat de continuïteit in gevaar komt. De waterscouts en verkenners dunnen uit en in 1991 wordt de opvolging van de leiding een acuut probleem. We besluiten om de leden en jonge leiding te concentreren bij de welpen en waterscouts. Er volgt een periode van wederopbouw, met tomeloze energie worden de spaden opnieuw in de grond gestoken. Op 23 januari 1992 gaat als eerste de vloer van de welpenlokaal eruit. Alle waterscouts helpen mee, ook het waterscoutslokaal wordt gesloopt en herbouwd. De jonge leiding timmert, schildert, volgt cursussen en neem enthousiast de taak over van de oude garde, we groeien weer. We verzetten bergen werk, net zoals Akela Pet.

Scouting Wesselgroep in de jaren ‘90

Na een moeilijke periode de we afsloten in het voorjaar van 1994 met de opening van het nieuwe beverlokaal, was de Wesselgroep weer groeiend.

Onder de nieuwe leiding begon de groep weer op te fleuren. De kwaliteit van het spelprogramma groeide en de kinderen hadden het heel goed naar hun zin. In september 1995 bestond de groep uit en beverkolonie een Welpenhorde en een Waterscoutsonderdeel. De onderdelen van de Wesselgroep waren bijna volbezet. Ook in de renovatie van het groepshuis zat schot nadat Gemeente Vlaardingen en Jantje Beton ons financieel hielpen. Met deze steun werd de keuken gerenoveerd en daarna was de buitenzijde aan een opknapbeurt toe. Hiermee probeerden we ons houten groepshuis een verlengde levensduur te geven. 1995 is natuurlijk ook het jaar van de Jamboree in Dronten. De meeste leid(st)ers zijn er op bezoek geweest én hebben vanuit een andere invalshoek ondervonden hoe fantastisch scouting is. In 1999 moest helaas noodgedwongen de beverkolonie worden opgeheven omdat er hier gewoonweg geen leiding meer voor te vinden was.

Scouting Wesselgroep 2008

Op dit moment (februari 2008) bestaat de Wesselgroep uit 4 onderdelen, een welpenhorde op zaterdagmiddag en sinds 2005 ook een welpenhorde op de woensdagmiddag. Sinds 2004 is er een speltak gekomen tussen de welpen en de Waterscouts om zodoende de overstap te verkleinen. Deze speltak begon als dolfijnen maar omdat Scouting Nederland deze naam gebruikte voor de 7 tot 11 jarige ontstonden hier nogal wat problemen mee, zodoende is naam in 2006/2007 veranderd in de Orca’s. Dan is er natuurlijk ook nog de oudste groep, de Waterscouts deze draaien momenteel op volle toeren, nadat de Vloot met enkele boten is uitgebreid begint deze speltak nu ook behoorlijk te groeien.

Dan hebben we momenteel ook nog een onofficieel, maar daardoor zeker niet onbelangrijk, onderdeel. Elke dinsdagavond is er een waar klusteam wat alle mankementjes in en om het groepshuis onder handen neemt.

Scouting Wesselgroep Nu

Het afgelopen jaar (2010) is er heel hard gewerkt door iedereen om de locatie op te knappen. Het fonds Vlaardingen/Schiedam heeft hier een behoorlijk steente aan bijgedragen. Ook in 2011 zal er flink verbouwd gaan worden. De jachthaven zal een flinke metamorfose gaan krijgen. Ook in 2011 zal er de nieuwe Wesselgroep site on-line gaan de site zal visueler en beter geindexeerd zijn.

2010 was ook een behoorlijk goed jaar voor het spelaanbod. Er zijn 2 nieuwe speltakken opgericht, dit zijn de waterwelpen en de +scouts.

Het jonge maar dynamische waterwelpen team heeft al flink wat ervaring als het gaat om het Junglebook verhaal, welpenopkomsten op het land en ervaring op het gebied van kanoën en zeilen op het water. Net als de welpen van de zaterdag- en de woensdagmiddag zullen ook de waterwelpen door middel van het Junglebook spelletjes gaan doen. Het grote verschil is dat de waterwelpen (de naam zegt het al) ook veel tijd zal doorbrengen op het water.

De +scouts is een ploeg leiding die zich voornamelijk gaat bezig houden met het verbeteren van de groep. Het eerste project is het vernieuwen van de disco installatie. De verdere invulling van de +scouts zal in de toekomst wat meer struktuur gaan krijgen.